Som katt och hund

katter och hundar

Uttrycket som katt och hund har vi alla hört, men hur mycket sanning ligger egentligen bakom det? I denna artikeln tänker vi gå igenom vad man kan behöva tänka på när det är dags att introducera katten för en ny hund. Vad behöver göra för att göra övergången så enkel som möjligt?

Mycket av de tekniker man använder för att låta två katter att välja sig vid varandra används även vid introduktionen av en hund. Vissa säger att det till och med kan vara enklare att introducera en katt till en hund än vad det kan vara att introducera en katt till en katt. Detta på grund av att katter inte är ett flockdjur utan själv vill hålla sitt revir. Trots detta kan katter leva i sociala grupper även om risken finns att de blir osams.

Eget utrymme

När man introducerar ett nytt djur till katten så är det viktigt att de båda har ett eget utrymme dit den kan ”fly” om mötet skulle bli för stressfyllt. Från en början så kan det till och med vara bra att helt stänga in djuren i olika områden så att de endast kan hälsa på varandra genom en grind eller ett galler.

Även när de sedan har vant sig vid varandra så är det viktigt att katten har något ställe dit den kan rymma. Annars är risken att den utsätt för kronisk stress på grund av att de upplever att sitt revir är hotat. Detta kan vara mycket skadligt för katten.

Även hunden bör få en egen plats att känna sig trygg i. Det kan vara passande att köpa en bur eller en hundbädd så att den har någonstans att lägga sig.

Översikt

Det är viktigt att man som djurägare är närvarande och har översikt över det första mötet. Hunden kan man man till en början hålla kopplad så att den inte blir blir allt för exalterad och skrämmer katten genom att börja leka med den.

Dofter

Hjälp djuren av vänja sig vid varandra genom att placera ut filtar och liknande med det andra djurets doft på sig. På så sätt kan katten vänja sig vid hundens doft utan att de faktiskt behöver vara i ett skarpt möte.

Tålamod

Det kanske viktigaste att tänka på är att det är en lång process som ofta tar lång tid. Det är därför viktigt att ha tålamod och inte tvinga djuren för nära varandra så att det känner sig obekväma eller stressade.