Huskatter – Huskatt

katt i skogen

Inom raskategorin ”Huskatter” är det just ”rasen” huskatt som finns. Att säga att detta är en speciell kattras är däremot något felaktigt. Detta betyder helt enkelt att katten inte har en registrerad stamtavla hos någon kattorganisation. Inte sällan säger man bondkatt, blandraskatt eller just huskatt.

Begreppet blir därmed något luddigt. Detta eftersom en katt som tydligt ser ut som en helig Birma kan klassas som bondkatt om katten inte är registrerad. Samtidigt säger man i vardagligt tal inte bondkatt om en sådan katt.

Vad en huskatt är skiljer sig alltså något från vad som skrivs på papper och vad många säger och anser.

Det vanligaste är däremot att huskatter är blandraser och därmed inte en renrasig katt.